soul retrieval

Het woord 'soul' is eigenlijk niet juist. Het is niet een deel van de ziel dat teruggehaald wordt, maar een deel van de persoonlijkheid. Soms hebben mensen het vage gevoel dat ze iets missen. Wanneer de mens in een heel bedreigende situatie verkeert, kan een deel van de persoonlijkheid vluchten. Ook komt het voor dat een of meerdere delen gestolen worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. Iemand kan op zijn sterfbed zo verlangend zijn om bij de partner of een kind te blijven, dat hij/zij bij het sterven een deel van de ander steelt. Bij jaloezie of woede kan ook een deel gestolen worden.

Soms keren gevluchte delen vanzelf terug als de toestand weer genormaliseerd is. Soms blijven ze weg. In zo'n geval ga ik op trancereis met mijn krachtdier om die delen te zoeken in zijn/haar onderwereld (onderbewustzijn) middenwereld (heden) en bovenwereld (bovenbewustzijn) en ze vervolgens terug te brengen naar de cliënt. Hierdoor komt u meer in balans, voelt u zich weer heel, weer compleet.

Ook als een deel gestolen is ga ik met mijn krachtdier op reis in de niet-alledaagse werkelijkheid.